top of page

Adatkezelési tájékozató

Cégjegyzék szám : 05 09 008749
Név vagy cégnév : Vizuátor Kft.
Jogi forma : KFT
Kereskedelmi név : SKI.ZIPPER
Alaptőke : 3 000 000 HUF
Székhely címe : 3571 Alsózsolca, Jókai u. 1.
Telefonszám : +36 46/379-431
E-mail cím : info@skizipper.com
Főbb tevékenységek : Biztonsági ruházat és felszerelés, valamint reklám- és kommunikációs felszerelés gyártása, nagy- és kiskereskedelme
Alanyi adóazonosító jel : HU 12606067
Ügyvezető : M. MOLNAR Zoltán
Általános értékesítési feltételek : Lásd a ASZF oldalt
A weboldal gazdája : Tárhely.Eu Kft

Linkek más oldalakra:

A weboldal felhasználói és látogatói a Vizuator Kft. kifejezett előzetes engedélye nélkül nem hozhatnak létre hiperhivatkozást erre az oldalra.

Szállás:

 

Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft. üzemelteti:

 Cím: 1538 Budapest, Pf.: 510.

Telefon: +36 20 576 0865

Tájékoztatás a személyes adatok felhasználásáról

Utolsó frissítés: 2022. augusztus 1.

Személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat

Vizuator Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során megszerzett adatok védelméről gondoskodik, és betartja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályokat és előírásokat.

Ezzel összefüggésben a SKI.ZIPPER különösen megfelel a személyes adatok védelméről szóló 2017. április 27-i 2016/679 számú európai rendeletnek és az 1978. január 6-i adatvédelmi törvénynek.

Jelen Szabályzat fő célja annak biztosítása, hogy a Vizuator Kft. megfelelő irányítási és ellenőrzési struktúrák, valamint eljárások, amelyek garantálják a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos törvények és rendeletek betartását.

Ezt a szabályzatot rendszeresen frissítik. Ezért felkérjük Önt, hogy rendszeresen tekintse meg a www.skizipper.com weboldalon, hogy elolvassa Szabályzatunk aktuális változatát.

Adatkezelő

Vizuator Kft.

A Cégjegyzékben 05 09 008749 számon bejegyzett, 3 000 000 Ft tőkével rendelkező magyar jog szerinti korlátolt felelősségű társaság, amelynek székhelye:

3571 Alsozsolca, Jókai u. 1. - MAGYARORSZÁG

Jogi képviselő: MOLNÁR Zoltán
Telefon +36 46/379-431 – E-mail: info@skizipper.com

Külső linkek

Jelen Adatkezelési Tájékoztató kizárólag a Vizuator Kft. általi adatkezelésre vonatkozik. Vizuator Kft. nem vállal felelősséget az Ön által harmadik féllel közölt személyes adatok kezeléséért, még akkor sem, ha a Vizuator Kft. harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások.

Harmadik félhez tartozó oldalak vagy a Vizuator Kft.-től elérhető alkalmazások. nem vonatkozik a jelen Adatvédelmi szabályzat hatálya alá.

Személyes adatok gyűjtése és felhasználása

Ez az adatvédelmi szabályzat kiterjed az online és offline adatgyűjtésre, beleértve a személyes adatokat, amelyeket különféle csatornákon, például weboldalakon, telefonon, e-mailben, közösségi médián, ügyfélkapcsolatokon és eseményeken (kiállítások stb.) keresztül gyűjthetünk, és ezt kérés esetén információk és/vagy dokumentáció, foglalások, hűségprogramok tagsága, megrendelések, versenyre, promócióra vagy hírlevélre való regisztrációkor, felmérés vagy kérdőív megválaszolása során.
Vizuator Kft. összegyűjti és feldolgozza az összes olyan adatot, amelyet Ön a weboldalán vagy más módon közöl vele, különösen:
•     az Ön vezetékneve, keresztneve, címe, e-mail címe, telefonszáma;
•    , ha professzionális környezetben dolgozik, cége neve és az Ön által betöltött pozíció vagy beosztás;
•     az Ön által végrehajtott kölcsönzések és vásárlások története;
•     szakmai tevékenységének részleteit;
•     cseréink tartalmát, beleértve a termékeinkről és szolgáltatásainkról alkotott véleményét törvényes üzleti célból;
Ha személyes adataira van szükség, a * jel tájékoztatja Önt ezen adatok kötelező vagy nem kötelező jellegéről.

Vizuator Kft. az összegyűjtött adatokat az alábbi célokra használhatja fel:

Ügyfélszolgálatra: Vizuator Kft. az Ön személyes adatait azért kezeli, hogy ügyfélszolgálatot tudjon nyújtani Önnek, különös tekintettel kérdéseire.
Versenyek és egyéb promóciók esetén: az Ön hozzájárulásával (ha szükséges) a Vizuator Kft. felhasználhatja személyes adatait arra, hogy e-mailben, sms-ben, telefonon vagy postai úton kapcsolatba léphessen Önnel olyan termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek érdekelhetik Önt (marketingkommunikáció, promóciók stb.).
Statisztikai vizsgálatok elvégzéséért: Vizuator Kft. személyes adatait statisztikai célokra (marketingtanulmányok, elégedettségi felmérések stb.) kezelheti,
A biztonsággal és a Vizuator Kft. rendszereihez, platformjaihoz, biztonságos weboldalaihoz vagy alkalmazásaihoz való hozzáféréssel kapcsolatos adminisztratív célokra
Minden egyéb törvényes üzleti célra.

Személyes adatainak nyilvánosságra hozatala/közlése

Vizuator Kft. az Ön személyes adatait (pl. logók) kiadhatja az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) belüli és kívüli alvállalkozóinak, esetleg beszállítóinak, az itt -fent leírt célokhoz kapcsolódó egyes feladatok ellátása érdekében. Az összegyűjtött adatokat nem adjuk el, nem adjuk bérbe vagy adjuk ki harmadik félnek.
A Vizuator Kft. köteles lehet az Ön személyes adatait nyilvánosságra hozni bármely hatályos jogszabálynak vagy szabályozásnak való megfelelés érdekében, vagy válaszolni az igazságügyi vagy közigazgatási hatóságok megkereséseire.

Az összegyűjtött személyes adatok biztonsága

Vizuator Kft. gondoskodik az adatok biztonságos és bizalmas kezeléséről, és megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket annak érdekében, hogy elkerülje személyes adatainak szabálytalan vagy véletlenszerű nyilvánosságra hozatalát, felhasználását, hozzáférését, elvesztését, megváltoztatását és törlését.
Vizuator Kft. biztonságos adatrendszereket hoz létre, amelyek megfelelnek a hatályos szabványoknak. Az ilyen adatokhoz csak a Vizuator Kft. vagy alvállalkozói jogosultak hozzáférni, akiknek az Ön adataihoz hozzá kell férniük egy meghatározott feladat vagy funkció ellátásához az itt meghatározott célok érdekében. Ezen kívül a Vizuator Kft. minden dolgozója. és alvállalkozóit titoktartási megállapodások kötik.

Beszélgetési idő

Vizuator Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatait a fent leírt adatkezeléshez feltétlenül szükséges ideig, a jogszabályi keretek között, valamint jogszabályi és szabályozási kötelezettségeinek megfelelően megőrzi.

Személyes adataihoz való hozzáférés joga

A hatályos jogszabályok értelmében Önnek hozzáférési, helyesbítési, törlési és jogos okból tiltakozhat az Önre vonatkozó adatok kezelése ellen, amelyet az info@skizipper.com e-mail címre küldött e-mailben vagy a címre küldött levélben gyakorolhat. a következő címen:
Vizuator Kft. – 3571 Alsozsolca -  Jókai u. 1. – MAGYARORSZÁG
Kérelmét a hatályos szabályozásnak megfelelően alá kell írni, mellékelni kell az aláírásával ellátott személyazonosító okmány fénymásolatát, valamint meg kell adni azt a címet, amelyre a választ küldeni kell.

Használati feltételek

Ezek az általános feltételek szabályozzák a www.repzen.fr oldal használatát.

A SKI.ZIPPER by Vizuator márka és a www.skizipper.com weboldal a Vizuator Kft. tulajdona és kezelője.

Az oldal használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és megértette a használati feltételeket, és elfogadja azokat mindenkor.

Webhely típusa: bemutatóhely

Szellemi tulajdon

Az ezen az oldalon közzétett és elérhetővé tett minden tartalom a VIZUATOR KFT tulajdona. és alkotói. Ez magában foglalja többek között a képeket, szövegeket, logókat, dokumentumokat, letölthető fájlokat és bármit, ami hozzájárul a webhely összeállításához.

Korhatárok

Az oldal használatának alsó korhatára 18 év. A felhasználók elfogadják, hogy oldalunk használatával 18 éven felüliek. Nem vállalunk jogi felelősséget az életkor megtévesztéséért.

Fiókok

Amikor a felhasználó fiókot hoz létre ezen az oldalon, elfogadja a következőket:
Kizárólag ő felelős a fiókjáért, valamint fiókja biztonságáért és bizalmasságáért, beleértve az ilyen fiókhoz kapcsolódó jelszavakat vagy érzékeny információkat, és
Minden személyes adat, amelyet fiókján keresztül ad meg nekünk, aktuális, pontos és valós, és frissíti személyes adatait, ha azok megváltoznak.
Fenntartjuk a jogot bármely fiók felfüggesztésére vagy megszüntetésére, ha a Felhasználó jogellenesen jár el vagy megsérti az elfogadható felhasználás feltételeit.

Korlátolt felelősség

 VIZUATOR KFT. vagy annak egyik alkalmazottja felelős az oldallal kapcsolatban felmerülő problémákért. Ennek ellenére a VIZUATOR KFT. és alkalmazottai nem vállalnak felelősséget az oldal helytelen használatából eredő problémákért.

Kártalanítás

Felhasználóként ezennel kártalanítja a VIZUATOR KFT. minden felelősségtől, költségtől, kereset okától, kártól vagy kiadástól, amely abból ered, hogy Ön ezt a webhelyet használja, vagy megsérti az itt meghatározott rendelkezéseket.

Alkalmazandó törvények

Ez a dokumentum a Magyarországon hatályos törvények hatálya alá tartozik, és célja, hogy megfeleljen a szükséges szabályoknak és előírásoknak. Ez magában foglalja a GDPR-ben meghatározott európai szintű szabályozásokat.

Oszthatóság

Ha az itt leírt rendelkezések bármelyike az alkalmazandó jogszabályok szerint ellentmondónak vagy érvénytelennek minősül, az ilyen rendelkezések érvénytelennek minősülnek, és el kell választani a jelen dokumentumtól. Az összes többi rendelkezést a törvény nem érinti, és a dokumentum többi része továbbra is érvényesnek minősül.

Módosítások

Ezek a feltételek időről időre módosulhatnak a jogszabályoknak való megfelelés megőrzése érdekében, és tükrözik az oldalunk üzemeltetésében bekövetkezett változásokat, valamint azt, ahogyan a felhasználóktól elvárjuk, hogy az oldalunkon viselkedjenek. Javasoljuk, hogy felhasználóinknak időről időre tekintsék át ezeket a feltételeket, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy tudomásuk van a frissítésekről. Ha szükséges, e-mailben értesítjük a felhasználókat a feltételek változásairól, vagy értesítést teszünk közzé webhelyünkön.

Kapcsolatba lépni

Kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk, ha bármilyen kérdése vagy aggálya van. Elérhetőségeink az oldal kapcsolatfelvételi oldalán találhatók.

bottom of page